INPP Polska

The Institute for Neuro-Physiological Psychology Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Roczne dla terapeutów 2020/2021

ROCZNE SZKOLENIE INPP Z ZAKRESU DIAGNOZOWANIA I LECZENIA NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ
 
Dla kogo: szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra lub licencjata w zakresie edukacji, medycyny lub terapii (np. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, logopedii itp.), którzy pracują w zawodzie i chcą uzupełnić swój warsztat o wiedzę z zakresu diagnozy i terapii niedojrzałości neuromotorycznej.
 
Terminy zjazdów:
Weekendy (sobota od 9:00 lub 9:30 do 18:00, niedziela od 8:30 do 14:30).

* W tym roku, wyjątkowo z powodu Covid-19, cztery pierwsze zjazdy teoretyczne odbędą się online.

26-27 września 2020
24-25 października 2020
7-8 listopada 2020
5-6 grudnia 2020
16-17 stycznia 2021
6-7 lutego 2021
27-28 lutego 2021
20-21 marca 2021
22-23 maja 2021
12-13 czerwca 2021

 
Opłaty:
Cena za szkolenie zależna jest od wybranego przez kursanta sposobu płatności.
Dwie raty – 9500 zł:  1000 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 8500 zł płatne do 15 sierpnia 2020.
Cztery raty – 9700 zł: 1000 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 2900 zł płatne do 15 sierpnia 2020 + 2900 zł płatne do 15 listopada 2020 + 2900 zł płatne do 15 stycznia 2021.
Dziesięć rat – 10 000 zł: 1000 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 1000 zł płatne do 15 sierpnia 2020 + 1000 zł płatne do 15 września 2020 + 1000 zł płatne do 15 października 2020 + 1000 zł płatne do 15 listopada 2020 + 1000 zł płatne do 15 grudnia 2020 + 1000 zł płatne do 15 stycznia 2021 + 1000 zł płatne do 15 lutego 2021 + 1000 zł płatne do 15 marca 2021 + 1000 zł płatne do 15 kwietnia 2021.
 
Prowadzący:
 
Maria Matuszkiewicz - certyfikat INPP z 2007 roku, psycholog, neurologopeda, logopeda, terapeuta słuchu i integracji sensorycznej, Dyrektor INPP Polska.
Iwona Palicka - certyfikat INPP z 2008 roku, psycholog, neuropsycholog, terapeuta słuchu, integracji sensorycznej i traumy, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD.
Bogna Błachowiak-Stępień - certyfikat INPP z 2008 roku, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath baby, integracji sensorycznej i neurorozwoju.
Aleksandra Skubel - certyfikat INPP z 2008 roku, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath baby, integracji sensorycznej i neurorozwoju.
Katarzyna Rychetsky - certyfikat INPP z 2008 roku, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta słuchu i integracji bilateralnej.
Agnieszka M. Samuś - certyfikat INPP z 2012 roku, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny i integracji sensorycznej.
Renata Makowska - położna, doradca laktacyjny, farmaceuta, pedagog.
Marcin Ganowski - osteopata, fizjoterapeuta.
 
 
Miejsce szkolenia: Warszawa, Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Muranów, ul. Dzielna 10
Uwaga! INPP zapewnia catering w postaci kawy, herbaty i ciastek. Nie zapewnia obiadów, ani noclegów!
 
Szkolenie roczne INPP formalnie podzielone jest na cztery moduły: teoretyczny, diagnostyczny, terapeutyczny i egzaminacyjny.

Moduł I:Omówienie zalecanej literatury
Historia rozwoju metody INPP od 1969 roku
Zasady pracy INPP
Historia pojęcia niedojrzałości neuromotorycznej, rozpoznanie symptomów
Ewolucyjny model dojrzewania
Związek mózgu z układem ruchowym
Związek pomiędzy nabywaniem umiejętności ruchowych i sensorycznych w czasie dojrzewania systemu odruchów
Odruchy pierwotne, posturalne, rdzeniowe i cofania
Ciąża i poród, wzajemna relacja pomiędzy odruchami pierwotnymi a porodem
Dojrzewanie ruchowe i sensoryczne w pierwszym roku życia, integracja sensomotoryczna
Osteopatyczne czynniki wpływające na dojrzewanie systemu odruchów
Wstępna konsultacja (przesiewowa)
Odżywianie ciężarnych
Anatomia i fizjologia centralnego układu nerwowego
Wpływ syndromu KISS na dojrzewanie neuromotoryczne
Przesiewowy Kwestionariusz INPP
Pełny kwestionariusz INPP dla dzieciPraca własna po I module: lektura, esej – odpowiedź na 5 pytań teoretycznych (300 – 500 słów na pytanie), wypełnienie 6 kwestionariuszy dotyczących dzieci ze stwierdzonymi problemami szkolnymi oraz 3 kwestionariuszy dotyczących dzieci bez problemów szkolnych (omówienie kwestionariuszy podczas II modułu).
UWAGA! W ramach pracy domowej wszystkie kwestionariusze muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).
 
Moduł II:Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po I module
Omówienie zadań domowych - kwestionariuszy
Zasady przeprowadzania diagnozy INPP
Testy koordynacji dużej motoryki oraz równowagi
Testy wzorców dojrzewania motorycznego
Testy móżdżkowe
Testy diadochokinezy
Testy orientacji przestrzennej
Testy nieprawidłowych odruchów
Testy lateralizacji
Testy wzrokowo-motoryczne
Testy wzrokowo-percepcyjne
Dodatkowe testy i obserwacje
Opcjonalny dodatkowy test diadochokinezy oralnej
Sposób obliczania wyników
Planowanie diagnozy dzieckaPraca własna po II module: dalsza lektura, przeprowadzenie 6 diagnoz przy użyciu narzędzi diagnostycznych INPP, obliczenie i interpretacja wyników,  przeprowadzenie 20 przesiewowych diagnoz w ramach prowadzonego obecnie badania naukowego.
UWAGA! W ramach pracy domowej wszystkie diagnozy muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).
 
Moduł III:Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po II module
Zasady sporządzania pisemnego raportu INPP
Jak przekazać wyniki testów rodzicom
Wsparcie dziecka z niedojrzałością neuromotoryczną w szkole
Zasady realizacji ćwiczeń z programu INPP w domu
Zasady prowadzenia terapii programem INPP
Teoria i praktyczne zastosowanie klinicznego programu terapeutycznego INPP
Ćwiczenia z programu klinicznego INPP
Formalne zagadnienia dotyczące Licencjonowanych Terapeutów i Trenerów INPP (ubezpieczenie, kodeks etyczny, opłaty licencyjne)
Praktyczna nauka opracowywania programu INPP na przykładzie diagnoz przeprowadzonych po II module
Omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnychPraca własna po III module: przygotowanie do egzaminu, opracowanie programu ćwiczeń dla wybranego pacjenta (spośród wcześniej przeprowadzonych diagnoz), przygotowanie raportu dla rodziców oraz zaleceń do szkoły.
 
Moduł IV:Omówienie pytań, które mają uczestnicy szkolenia po III module
Egzamin część teoretyczna krótka (1 godzina)
Egzamin część praktyczna krótka (1 godzina)
Egzamin część teoretyczna długa (2,5 godziny)
Egzamin część praktyczna długa (2,5 godziny) 
Warunki uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia INPP:Uczestnictwo w zajęciach
Zadania domowe oddane w wyznaczonym terminie i pozytywnie ocenione przez sprawdzającego
Minimum 60% poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu 
Warunki uzyskania licencji Terapeuty INPP:Certyfikat ukończenia szkolenia rocznego INPP
Podpisanie umowy licencyjnej
Coroczne opłacanie opłaty licencyjnej (stawka za 2020 rok wynosi 60 funtów)

INPP Polska
INPP Polska
© INPP Polska 2021 CMS - Created by asis.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.