Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Roczne dla terapeutów 2021/2022

INPP Polska jest oddziałem Institute for Neuro-Physiological Psychology, międzynarodowej organizacji założonej w Chester w Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w identyfikowaniu i leczeniu czynników fizycznych leżących u podstaw specyficznych trudności w uczeniu się, obniżonych osiągnięć oraz problemów behawioralnych. INPP powstało w 1975 roku i od tego czasu pomaga wielu tysiącom dzieci na całym świecie. W Polsce funkcjonuje pod nazwą Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska i jest jedną z czternastu filii INPP funkcjonujących na całym świecie. Szkolenia organizowane przez INPP Polska posiadają akredytację INPP Chester i prowadzone są zgodnie z przyjętymi przez INPP międzynarodowymi standardami.

Roczne szkolenie INPP z zakresu diagnozowania i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej jest szkoleniem autorskim. INPP Polska reprezentowany przez Instytut Wspierania Naturalnego Rozwoju jest  jako jedyny upoważniony do prowadzenia szkoleń z ww. zakresu na terenie Polski. Szkolenie objęte jest ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej.

Dla kogo: 

Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra lub licencjata w zakresie edukacji, medycyny lub terapii (np. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, logopedii itp.), którzy pracują w zawodzie i chcą uzupełnić swój warsztat o wiedzę z zakresu diagnozy i terapii niedojrzałości neuromotorycznej.

Terminy zjazdów: 

* W tym roku, z powodu Covid-19, cztery pierwsze zjazdy teoretyczne odbywają się online.
 
25-26 września 2021 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-12:30 i 13:00-16:00) – zjazd online
16-17 października 2021 (sobota 9:00-15:00 i 15:30-18:30, niedziela 9:00-15:00) – zjazd online
6-7 listopada 2021 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-18:00) – zjazd online
11-12 grudnia 2021 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-15:00) – zjazd online
22-23 stycznia 2022 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-15:00) – zjazd w Warszawie
12-13 lutego 2022 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-17:00) – zjazd w Warszawie
5-6 marca 2022 (sobota 9:30-18:30, niedziela 9:00-15:00) – zjazd w Poznaniu
26-27 marca 2022 (sobota 9:00-18:00, 9:00-15:00) – zjazd w Warszawie
14-15 maja 2022 (sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-12:30) – sesja egzaminacyjna
11-12 czerwca 2022 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-15:00) – zjazd w Warszawie

Opłaty:

Cena za szkolenie zależna jest od wybranego przez kursanta sposobu płatności:

Dwie raty – 9500 zł: 
 1. 1000 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie
 2. 8500 zł płatne do 15 sierpnia 2021.

Cztery raty – 9700 zł:
 1. 1000 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie
 2. 2900 zł płatne do 15 sierpnia 2021
 3. 2900 zł płatne do 15 listopada 2021
 4. 2900 zł płatne do 15 stycznia 2022.

Dziesięć rat – 10 000 zł:
 1. 1000 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie
 2. 1000 zł płatne do 15 sierpnia 2021
 3. 1000 zł płatne do 15 września 2021
 4. 1000 zł płatne do 15 października 2021
 5. 1000 zł płatne do 15 listopada 2021
 6. 1000 zł płatne do 15 grudnia 2021
 7. 1000 zł płatne do 15 stycznia 2022
 8. 1000 zł płatne do 15 lutego 2022
 9. 1000 zł płatne do 15 marca 2022
 10. 1000 zł płatne do 15 kwietnia 2022.

Miejsce szkolenia: 

Zjazdy teoretyczne online na platformie Zoom, zjazdy praktyczne w Warszawie.

Uwaga! Podczas zjazdów stacjonarnych INPP zapewnia catering w postaci kawy, herbaty i ciastek. Nie zapewnia obiadów, ani noclegów!

Wykładowcy:
 
Maria Matuszkiewicz - certyfikat INPP z 2007 roku, psycholog, neurologopeda, logopeda, terapeuta słuchu i integracji sensorycznej, Dyrektor INPP Polska.
Iwona Palicka - certyfikat INPP z 2008 roku, dr nauk o zdrowiu, psycholog, neuropsycholog, terapeuta słuchu, integracji sensorycznej i traumy, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD.
Bogna Błachowiak-Stępień - certyfikat INPP z 2008 roku, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath baby, integracji sensorycznej i neurorozwoju.
Aleksandra Skubel - certyfikat INPP z 2008 roku, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath baby, integracji sensorycznej i neurorozwoju.
Katarzyna Rychetsky - certyfikat INPP z 2008 roku, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta słuchu i integracji bilateralnej.
Agnieszka M. Samuś - certyfikat INPP z 2012 roku, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny i integracji sensorycznej.
Anna Piekacz - certyfikat INPP z 2018 roku, dr nauk hum., psycholog, terapeuta słuchu, integracji sensorycznej, traumy, integracji bilateralnej oraz terapii poznawczo-behawioralnej, biegły sądowy.
Renata Makowska - położna, doradca laktacyjny, farmaceuta, pedagog.
Marcin Ganowski - osteopata, fizjoterapeuta.

Ramowy program szkolenia rocznego INPP: Szkolenie roczne INPP formalnie podzielone jest na cztery moduły: teoretyczny, diagnostyczny, terapeutyczny i egzaminacyjny.

Moduł I:
 • Omówienie zalecanej literatury
 • Historia rozwoju metody INPP od 1969 roku
 • Zasady pracy INPP
 • Historia pojęcia niedojrzałości neuromotorycznej, rozpoznanie symptomów
 • Ewolucyjny model dojrzewania
 • Związek mózgu z układem ruchowym
 • Związek pomiędzy nabywaniem umiejętności ruchowych i sensorycznych w czasie dojrzewania systemu odruchów
 • Odruchy pierwotne, posturalne, rdzeniowe i cofania
 • Ciąża i poród, wzajemna relacja pomiędzy odruchami pierwotnymi a porodem
 • Dojrzewanie ruchowe i sensoryczne w pierwszym roku życia, integracja sensomotoryczna
 • Osteopatyczne czynniki wpływające na dojrzewanie systemu odruchów
 • Wstępna konsultacja (przesiewowa)
 • Odżywianie ciężarnych
 • Anatomia i fizjologia centralnego układu nerwowego
 • Wpływ syndromu KISS na dojrzewanie neuromotoryczne
 • Przesiewowy Kwestionariusz INPP
 • Pełny kwestionariusz INPP dla dzieci
Praca własna po I module: lektura, esej – odpowiedź na 5 pytań teoretycznych (300 – 500 słów na pytanie), wypełnienie 6 kwestionariuszy dotyczących dzieci ze stwierdzonymi problemami szkolnymi oraz 3 kwestionariuszy dotyczących dzieci bez problemów szkolnych (omówienie kwestionariuszy podczas II modułu).

UWAGA! W ramach pracy domowej wszystkie kwestionariusze muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).

Moduł II:
 • Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po I module
 • Omówienie zadań domowych - kwestionariuszy
 • Zasady przeprowadzania diagnozy INPP
 • Testy koordynacji dużej motoryki oraz równowagi
 • Testy wzorców dojrzewania motorycznego
 • Testy móżdżkowe
 • Testy diadochokinezy
 • Testy orientacji przestrzennej
 • Testy odruchów pierwotnych
 • Testy odruchów posturalnych
 • Testy lateralizacji
 • Testy wzrokowo-motoryczne
 • Testy wzrokowo-percepcyjne
 • Dodatkowe testy i obserwacje
 • Opcjonalny dodatkowy test diadochokinezy oralnej
 • Sposób obliczania wyników
 • Planowanie diagnozy dziecka
Praca własna po II module: dalsza lektura, przeprowadzenie 6 diagnoz przy użyciu narzędzi diagnostycznych INPP, obliczenie i interpretacja wyników, przeprowadzenie 20 przesiewowych diagnoz w ramach prowadzonego obecnie badania naukowego.

UWAGA! W ramach pracy domowej wszystkie diagnozy muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).

Moduł III:
 • Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po II module
 • Zasady sporządzania pisemnego raportu INPP
 • Jak przekazać wyniki testów rodzicom
 • Wsparcie dziecka z niedojrzałością neuromotoryczną w szkole
 • Zasady realizacji ćwiczeń z programu INPP w domu
 • Zasady prowadzenia terapii programem INPP
 • Teoria i praktyczne zastosowanie klinicznego programu terapeutycznego INPP
 • Ćwiczenia z programu klinicznego INPP
 • Formalne zagadnienia dotyczące Licencjonowanych Terapeutów i Trenerów INPP (ubezpieczenie, kodeks etyczny, opłaty licencyjne)
 • Praktyczna nauka opracowywania programu INPP na przykładzie diagnoz przeprowadzonych po II module
 • Omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych

Praca własna po III module: przygotowanie do egzaminu, opracowanie programu ćwiczeń dla wybranego pacjenta (spośród wcześniej przeprowadzonych diagnoz), przygotowanie raportu dla rodziców oraz zaleceń do szkoły.

Moduł IV:
 • Omówienie pytań, które mają uczestnicy szkolenia po III module
 • Egzamin część teoretyczna krótka (1 godzina)
 • Egzamin część praktyczna krótka (1 godzina)
 • Egzamin część teoretyczna długa (2,5 godziny)
 • Egzamin część praktyczna długa (2,5 godziny)

Warunki uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia INPP:
 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Zadania domowe oddane w wyznaczonym terminie
 • Minimum 60% poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu

Dane umieszczone na certyfikacie ukończenia szkolenia INPP:

This is to certify that (imię i nazwisko uczestnika szkolenia) has completed The Institute for Neuro-Physiological Psychology’s course on the theory, diagnosis and remediation techniques for improving signs of neuro-motor immaturity in Poland in (data ukończenia szkolenia). Accordingly, the above-named is deemed competent to diagnose and treat the said dysfunction using the methods of assessment and remediation developed at INPP. (podpis Dyrektora INPP Polska i Sally Goddard Blythe Dyrektora INPP International)

Warunki uzyskania licencji Terapeuty INPP:
 • Certyfikat ukończenia szkolenia rocznego INPP
 • Podpisanie umowy licencyjnej
 • Coroczne opłacanie opłaty licencyjnej (stawka za 2021 rok wynosi 80 funtów)
 • Regularne uczestniczenie w superwizji INPP – minimum dwa dni raz na dwa lata.