Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Roczne szkolenie INPP dla terapeutów 2023/2024

INPP Polska jest oddziałem Institute for Neuro-Physiological Psychology, międzynarodowej organizacji założonej w Chester w Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w identyfikowaniu i leczeniu czynników fizycznych leżących u podstaw specyficznych trudności w uczeniu się, obniżonych osiągnięć oraz problemów behawioralnych. INPP powstało w 1975 roku i od tego czasu pomaga wielu tysiącom dzieci na całym świecie. W Polsce funkcjonuje pod nazwą Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska i jest jedną z czternastu filii INPP funkcjonujących na całym świecie. Szkolenia organizowane przez INPP Polska posiadają akredytację INPP Chester i prowadzone są zgodnie z przyjętymi przez INPP międzynarodowymi standardami.

Roczne szkolenie INPP z zakresu diagnozowania i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej jest szkoleniem autorskim. INPP Polska reprezentowany przez Instytut Wspierania Naturalnego Rozwoju jest  jako jedyny upoważniony do prowadzenia szkoleń z ww. zakresu na terenie Polski. Szkolenie objęte jest ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra lub licencjata w zakresie edukacji, medycyny lub terapii (np. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, logopedii itp.), którzy pracują w zawodzie i chcą uzupełnić swój warsztat o wiedzę z zakresu diagnozy i terapii niedojrzałości neuromotorycznej.

Terminy zjazdów
 
30 września – 1 października 2023 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-14:45 i 15:00-18:00) – zjazd online
21-22 października 2023 (sobota 9:00-15:00 i 15:15-18:15, niedziela 9:00-15:00) – zjazd w Warszawie
25-26 listopada 2023 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-18:00) – zjazd online
9-10 grudnia 2023 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-15:00) – zjazd online
13-14 stycznia 2024 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-18:00) – zjazd w Warszawie
10-11 lutego 2024 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-18:00) – zjazd w Warszawie
2-3 marca 2024 (sobota 9:30-18:30, niedziela 9:00-15:00) – zjazd w Poznaniu
23-24 marca 2024 (sobota 9:00-18:00, 9:00-17:00) – zjazd w Warszawie
18-19 maja 2024 (sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-12:30) – sesja egzaminacyjna online
15-16 czerwca 2024 (sobota 9:00-18:00, niedziela 9:00-15:00) – zjazd w Warszawie

Opłaty

Cena za szkolenie zależna jest od wybranego przez kursanta sposobu płatności

Dwie raty – 12 500 zł: 
I.2000 zł zaliczka płatna w ciągu 7 dni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie
II.10 500 zł płatne do 15 sierpnia 2023.

Cztery raty – 13 700 zł:
I.2000 zł zaliczka płatna w ciągu 7 dni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie
II.3900 zł płatne do 15 sierpnia 2023
III.3900 zł płatne do 15 listopada 2023
IV.3900 zł płatne do 15 stycznia 2024.

Dziesięć rat – 14 600 zł:
I.2000 zł zaliczka płatna w ciągu 7 dni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie
II.1400 zł płatne do 15 sierpnia 2023
III.1400 zł płatne do 15 września 2023
IV.1400 zł płatne do 15 października 2023
V.1400 zł płatne do 15 listopada 2023
VI.1400 zł płatne do 15 grudnia 2023
VII.1400 zł płatne do 15 stycznia 2024
VIII.1400 zł płatne do 15 lutego 2024
IX.1400 zł płatne do 15 marca 2024
X.1400 zł płatne do 15 kwietnia 2024.

Miejsce szkolenia

Zjazdy teoretyczne online na platformie Zoom, zjazdy praktyczne w Warszawie i Poznaniu.

Uwaga! Podczas zjazdów stacjonarnych INPP zapewnia catering w postaci kawy, herbaty i ciastek. Nie zapewnia obiadów, ani noclegów!

Uwaga! Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest posiadać profil na Facebooku, bo tylko na zamkniętej grupie udostępniane będą informacje na temat zjazdów oraz wybrane materiały szkoleniowe.

Wykładowcy
 
Maria Matuszkiewicz - certyfikat INPP z 2007 roku, psycholog, neurologopeda, logopeda, terapeuta słuchu i integracji sensorycznej, Dyrektor INPP Polska.
Iwona Palicka - certyfikat INPP z 2008 roku, dr nauk o zdrowiu, psycholog, neuropsycholog, terapeuta słuchu, integracji sensorycznej i traumy, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD.
Bogna Błachowiak-Stępień - certyfikat INPP z 2008 roku, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath baby, integracji sensorycznej i neurorozwoju.
Aleksandra Skubel - certyfikat INPP z 2008 roku, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath baby, integracji sensorycznej i neurorozwoju.
Katarzyna Rychetsky - certyfikat INPP z 2008 roku, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta słuchu i integracji bilateralnej.
Agnieszka M. Samuś - certyfikat INPP z 2012 roku, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny i integracji sensorycznej.
Anna Piekacz - certyfikat INPP z 2018 roku, dr nauk hum., psycholog, terapeuta słuchu, integracji sensorycznej, traumy, integracji bilateralnej oraz terapii poznawczo-behawioralnej, biegły sądowy.
Renata Makowska - położna, doradca laktacyjny, farmaceuta, pedagog.
Marcin Ganowski - osteopata, fizjoterapeuta.
 
Ramowy program szkolenia rocznego INPP

Szkolenie roczne INPP formalnie podzielone jest na cztery moduły: teoretyczny, diagnostyczny, terapeutyczny i egzaminacyjny.

Moduł I:
Omówienie zalecanej literatury
Historia rozwoju metody INPP od 1969 roku
Zasady pracy INPP
Historia pojęcia niedojrzałości neuromotorycznej, rozpoznanie symptomów
Ewolucyjny model dojrzewania
Związek mózgu z układem ruchowym
Związek pomiędzy nabywaniem umiejętności ruchowych i sensorycznych w czasie dojrzewania systemu odruchów
Odruchy pierwotne, posturalne, rdzeniowe i cofania
Ciąża i poród, wzajemna relacja pomiędzy odruchami pierwotnymi a porodem
Dojrzewanie ruchowe i sensoryczne w pierwszym roku życia, integracja sensomotoryczna
Osteopatyczne czynniki wpływające na dojrzewanie systemu odruchów
Wstępna konsultacja (przesiewowa)
Odżywianie ciężarnych
Anatomia i fizjologia centralnego układu nerwowego
Wpływ syndromu KISS na dojrzewanie neuromotoryczne
Przesiewowy Kwestionariusz INPP
Pełny kwestionariusz INPP dla dzieciPraca własna po I module: lektura, esej – odpowiedź na 5 pytań teoretycznych (300 – 500 słów na pytanie), wypełnienie 6 kwestionariuszy dotyczących dzieci ze stwierdzonymi problemami szkolnymi oraz 3 kwestionariuszy dotyczących dzieci bez problemów szkolnych (omówienie kwestionariuszy podczas II modułu).
UWAGA! W ramach pracy domowej wszystkie kwestionariusze muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).

 Moduł II:
Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po I module
Omówienie zadań domowych - kwestionariuszy
Zasady przeprowadzania diagnozy INPP
Testy koordynacji dużej motoryki oraz równowagi
Testy wzorców dojrzewania motorycznego
Testy móżdżkowe
Testy diadochokinezy
Testy orientacji przestrzennej
Testy odruchów pierwotnych
Testy odruchów posturalnych
Testy lateralizacji
Testy wzrokowo-motoryczne
Testy wzrokowo-percepcyjne
Dodatkowe testy i obserwacje
Opcjonalny dodatkowy test diadochokinezy oralnej
Sposób obliczania wyników
Planowanie diagnozy dzieckaPraca własna po II module: dalsza lektura, przeprowadzenie 6 diagnoz przy użyciu narzędzi diagnostycznych INPP, obliczenie i interpretacja wyników, przeprowadzenie 20 przesiewowych diagnoz w ramach prowadzonego obecnie badania naukowego.
UWAGA! W ramach pracy domowej wszystkie diagnozy muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).

 Moduł III:
Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po II module
Zasady sporządzania pisemnego raportu INPP
Jak przekazać wyniki testów rodzicom
Wsparcie dziecka z niedojrzałością neuromotoryczną w szkole
Zasady realizacji ćwiczeń z programu INPP w domu
Zasady prowadzenia terapii programem INPP
Teoria i praktyczne zastosowanie klinicznego programu terapeutycznego INPP
Ćwiczenia z programu klinicznego INPP
Formalne zagadnienia dotyczące Licencjonowanych Terapeutów i Trenerów INPP (ubezpieczenie, kodeks etyczny, opłaty licencyjne)
Praktyczna nauka opracowywania programu INPP na przykładzie diagnoz przeprowadzonych po II module
Omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnychPraca własna po III module: przygotowanie do egzaminu, opracowanie programu ćwiczeń dla wybranego pacjenta (spośród wcześniej przeprowadzonych diagnoz), przygotowanie raportu dla rodziców oraz zaleceń do szkoły.
 
Moduł IV:
Omówienie pytań, które mają uczestnicy szkolenia po III module
Egzamin część teoretyczna krótka (1 godzina)
Egzamin część praktyczna krótka (1 godzina)
Egzamin część teoretyczna długa (2,5 godziny)
Egzamin część praktyczna długa (2,5 godziny)

Warunki uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia INPP

Uczestnictwo w zajęciach
Zadania domowe oddane w wyznaczonym terminie
Minimum 60% poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu

Dane umieszczone na certyfikacie ukończenia szkolenia INPP

This is to certify that (imię i nazwisko uczestnika szkolenia) has completed The Institute for Neuro-Physiological Psychology’s course on the theory, diagnosis and remediation techniques for improving signs of neuro-motor immaturity in Poland in (data ukończenia szkolenia). Accordingly, the above-named is deemed competent to diagnose and treat the said dysfunction using the methods of assessment and remediation developed at INPP. (podpis Dyrektora INPP Polska i Sally Goddard Blythe Dyrektora INPP International)

Warunki uzyskania licencji Terapeuty INPP

Certyfikat ukończenia szkolenia rocznego INPP
Podpisanie umowy licencyjnej
Coroczne opłacanie opłaty licencyjnej (dotychczasowa stawka wynosi 80 funtów)Regularne uczestniczenie w superwizji INPP – minimum dwa dni raz na dwa lata.