Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Dwudniowe dla nauczycieli

“Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program  Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

Szkolenie dwudniowe zostało opracowane przede wszystkim do nauczycieli, którzy zamierzają wprowadzić do swojej szkoły Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół. Mogą wziąć w nim również udział inni specjaliści, którzy planują pracę grupową z dziećmi.

Program szkolny opiera się na koncepcji rozwojowego ruchu INPP i został zaprojektowany specjalnie do użytku w szkołach, w pracy z grupą dzieci w trakcie roku szkolnego. Ćwiczenia z programu INPP dla szkół nie powinny być stosowane w pracy z indywidualnymi dziećmi. Specjaliści, którzy chcieliby skorzystać z indywidualnych ćwiczeń INPP dla dzieci powinni uczestniczyć w rocznym szkoleniu INPP dla terapeutów (patrz Szkolenia – Roczne dla terapeutów) lub skierować dzieci do licencjonowanego Terapeuty INPP (patrz Terapeuci i Trenerzy – Licencjonowani Terapeuci INPP).

Od 1 września 2022 roku szkolenie dwudniowe INPP w Polsce kosztuje 650 zł z materiałami.

Uwaga: W przypadku szkoleń prowadzonych przez naszych licencjonowanych terapeutów, a organizowanych przez zewnętrznych organizatorów, cena szkolenia może być wyższa, natomiast w przypadku szkoleń zamkniętych organizowanych na terenie zamawiającej placówki - niższa.


Ramowy program szkolenia:
 • Wprowadzenie.
 • Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
 • Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
 • Powiązania między specyficznymi trudności w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
 • Niedojrzałość neuromotoryczna.
 • Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
 • Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS) oraz testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
 • Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
 • Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.
Materiały, które otrzymują uczestnicy szkolenia:
 • Zaświadczenie INPP (numerowane centralnie przez INPP Polska) uprawniające do wykorzystania programu do pracy z grupą (dzieci lub młodzieży).
 • Ksiażka Goddard Blythe Sally,  Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? Wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
Proszę sprawdzić dostępne terminy szkoleń (patrz Szkolenia – Terminy szkoleń) albo skontaktować się z nami (patrz Kontakt – INPP Polska) lub bezpośrednio z licencjonowanym Trenerem (patrz Terapeuci i Trenerzy - Licencjonowani Trenerzy Szkolenia Dwudniowego), aby ustalić indywidualny termin dla Państwa placówki.