Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Licencjonowani terapeuci INPP dorosłych

Absolwenci rocznego szkolenia INPP dla terapeutów z minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami, którzy podpisali umowy terapeutyczne i ściśle współpracują z INPP Polska, regularnie uczestniczą w superwizji (minimum dwa dni w ciągu dwóch lat) i przestrzegają międzynarodowych standardów oraz Kodeksu Etycznego INPP, które wprowadzone zostały w 2014 roku, i deklarują gotowość pracy z dorosłymi pacjentami.