Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Statut placówki doskonalenia nauczycieli

STATUT

Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska
Reprezentowany przez Instytut Wspierania Naturalnego Rozwoju Maria Matuszkiewicz

Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli

§1

Ośrodek kształcenia nauczycieli jest zarejestrowany w CEIDG NIP 5291526961 REGON 016086124.

§2

Ośrodek ma ogólnopolski zasięg działania. Siedzibą Ośrodka jest ul. Krakowska 15/2 05-822 Milanówek.

§3

Celem ośrodka jest szkolenie nauczycieli w zakresie grupowego programu “Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program  Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” oraz w zakresie programu indywidualnego nauczanego podczas „Rocznego szkolenia INPP z zakresu diagnozowania i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej”.

§4

Do zadań Ośrodka należy organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz hamowania odruchów metodą INPP.

§5

Szkolenia INPP są szkoleniami autorskimi. Programy szkoleń objęte są ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej.

§6

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez licencjonowanych trenerów INPP na podstawie umowy licencyjnej z INPP International.
 
Milanówek, 01.04.2024 roku