Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Publikacje


Więcej o metodzie można znaleźć w publikacjach wydanych po polsku:

Goddard Blythe SallyOdruchy, uczenie się i zachowanie. Okno do umysłu dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Goddard Blythe Sally,  Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? Wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Goddard Blythe Sally, Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Goddard Blythe Sally, Jak osiągnąć sukcesy w nauce? Uwaga, równowaga i koordynacja, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Goddard Blythe Sally, Dojrzałość neuromotoryczna jako wskaźnik gotowości rozwojowej do nauki. Raport z wdrożenia Baterii Neuromotorycznych Testów oraz Programu Ruchu Rozwijającego w szkołach w Northumberland i Berkshire. [W:] Ewa Maria Kulesza (red.), Ruch, wzrok, słuch – podstawa uczenia się, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011, str. 25-40.

Goddard Blythe Sally, Harmonijny rozwój dziecka, Wyd. 2, Warszawa, Świat Książki, 2010.