Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Informacje dla nauczyciela


INPP bada wpływ na naukę i osiągnięcia szkolne podstawowych czynników fizycznych, takich jak brak dojrzałości równowagi, koordynacji, przetwarzania wzrokowego czy słuchowego. Nasi Licencjonowani Terapeuci (patrz Terapeuci i Trenerzy – Licencjonowani Terapeuci INPP) podejmują się oceny klinicznej i nadzorowania programów naprawczych opartych na metodzie ruchów rozwojowych opracowanych przez INPP.

W 1996 roku opracowano Rozwojowe Testy Przesiewowe oraz dostosowano indywidualny program kliniczny INPP do użytku podczas pracy z grupą dzieci w szkołach (patrz Szkolenia – Dwudniowe dla nauczycieli). Umiejętności i uprawnienia do pracy w grupie z dziećmi można zdobyć zgłaszając chęć udziału w organizowanych przez nas szkoleniach (patrz Szkolenia – Zgłoszenie na szkolenia) lub zamawiając szkolenie dla swojej placówki bezpośrednio u Licencjonowanego Trenera Szkolenia Dwudniowego INPP (patrz Terapeuci i Trenerzy – Licencjonowani Trenerzy Szkolenia Dwudniowego).